Bảo Hiểm Y Tế

Chính sách bảo hiểm y tế tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ

Nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho mọi người bệnh sở hữu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi khám và chữa bệnh tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ áp dụng chính sách bảo hiểm y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế ban hành. Theo đó người dân khi khám và chữa bệnh tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi mà thẻ bảo hiểm y tế quy định, đồng thời người bệnh còn được sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao, thủ tục được thanh toán bảo hiểm y tế nhanh gọn, phục vụ người bệnh chuyên nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ cung cấp dịch vụ khám và chữa bệnh uy tín, đồng thời áp dụng thanh toán BHYT đúng theo quy định ban hành được nhiều người dân tin tưởng và lựa chọn. 

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ

Từ ngày 20/10/2020, Hệ thống Y tế CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ áp dụng chính sách ưu đãi dành cho người có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện khám chữa bệnh tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ như sau:

*** Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ (Khu đô thị Bắc Đại Lộ Lê Lợi – Đông Hương – Thanh Hóa)

Đối tượng loại 1: Người có công với cách mạng có thẻ BHYT, bao gồm:

– Thương binh nặng 81% trở lên (Mã thẻ BHYT: CC1);

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Mã thẻ BHYT: CC1);

– Lão thành cách mạng hoạt động trước năm 1945 (Mã thẻ BHYT: CC1 hoặc HT1).

=> Khi đăng ký khám chữa bệnh tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ, bạn sẽ được: 

– Miễn phí 100% đối với công khám thông thường. Công khám thông thường tại ngày ban hành chính sách này là 150.000 VNĐ. Đối với các chuyên khoa có mức công khám cao hơn công khám thông thường thì người bệnh có trách nhiệm chi trả phần chênh lệch giữa công khám thực tế và công khám thông thường.

– Giảm giá 20% dịch vụ Cận lâm sàng (Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng, Xét nghiệm)

– Giảm giá 5% Tiền giường điều trị, công phẫu thuật và thủ thuật

Đối tượng loại 2: Bao gồm:

– Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ

– Người bệnh có thẻ BHYT hoặc giấy chuyển tuyến từ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ – Khu đô thị Bắc Đại Lộ Lê Lợi – Đông Hương – Thanh Hóa về Bệnh viện thực hiện khám chữa bệnh.

=> Khi đăng ký khám chữa bệnh tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ, bạn sẽ được: 

– Miễn phí 100% đối với công khám thông thường. Công khám thông thường tại ngày ban hành chính sách này là 150.000 VNĐ. Đối với các chuyên khoa có mức công khám cao hơn công khám thông thường thì người bệnh có trách nhiệm chi trả phần chênh lệch giữa công khám thực tế và công khám thông thường.

Nguyên tắc áp dụng: Chiết khấu, giảm giá trực tiếp trên tổng số tiền người bệnh phải chi trả sau khi trừ tiền BHYT thanh toán.

*** Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ (Khu đô thị Bắc Đại Lộ Lê Lợi – Đông Hương – Thanh Hóa)

Đối tượng loại 1: Người có công với cách mạng có thẻ BHYT, bao gồm:

– Thương binh nặng 81% trở lên (Mã thẻ BHYT: CC1);

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng (Mã thẻ BHYT: CC1);

– Lão thành cách mạng hoạt động trước năm 1945 (Mã thẻ BHYT: CC1 hoặc HT1).

=> Khi đăng ký khám chữa bệnh tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ bạn sẽ được: 

– Miễn phí 100% đối với công khám thông thường. Công khám thông thường tại ngày ban hành chính sách này là 150.000 VNĐ. Đối với các chuyên khoa có mức công khám cao hơn công khám thông thường thì người bệnh có trách nhiệm chi trả phần chênh lệch giữa công khám thực tế và công khám thông thường.

– Giảm giá 20% dịch vụ Cận lâm sàng (Chẩn đoán hình ảnh & Thăm dò chức năng, Xét nghiệm)

– Giảm giá 5% Tiền giường điều trị, công phẫu thuật và thủ thuật

Đối tượng loại 2: Bao gồm:

Người bệnh có thẻ BHYT đăng ký tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ và bệnh nhân đúng tuyến của THANH HÓA gọi tắt là “thông tuyến số 3”

=> Khi đăng ký khám chữa bệnh tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ, bạn sẽ được: 

– Miễn phí 100% đối với công khám thông thường. Công khám thông thường tại ngày ban hành chính sách này là 150.000 VNĐ. Đối với các chuyên khoa có mức công khám cao hơn công khám thông thường thì người bệnh có trách nhiệm chi trả phần chênh lệch giữa công khám thực tế và công khám thông thường.

Nguyên tắc áp dụng: Chiết khấu, giảm giá trực tiếp trên tổng số tiền người bệnh phải chi trả sau khi trừ tiền BHYT thanh toán.

MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ ĐÚNG TUYẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT BẢO HIỂM

chính sách bảo hiểm y tế

Thông tin về mức hưởng KCB BHYT của người có thẻ BHYT được mã hóa tại ô thứ 2, được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5).

Ký hiệu bằng số 1: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CC, TE.

Ký hiệu bằng số 2: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: CK, CB, KC, HN, DT, DK, XD, BT, TS.

Ký hiệu bằng số 3: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: HT, TC, CN.

Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.

Ký hiệu bằng số 5: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB, kể cả chi phí KCB ngoài phạm vi được hưởng BHYT; chi phí vận chuyển, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là QN, CA, CY.

Đặc biệt

Từ giữa tháng 07/2019, CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ áp dụng chính sách Thông tuyến BHYT, theo đó người dân khi sở hữu Thẻ bảo hiểm y tế với nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ là tại các cơ sở y tế thuộc tuyến quận, huyện, xã, phường, y tế cơ quan, trạm xá và các bệnh viện hạng 3 trong cùng địa bàn THANH HÓA sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi trên thẻ BHYT giống như khám đúng tuyến.

Ví dụ: Người bệnh A, sở hữu thẻ bảo hiểm y tế có nơi đăng kí khám chữa bệnh (KCB) ban đầu ghi trên thẻ là tại Trung tâm y tế Sầm Sơn, thì khi người bệnh A đến khám chữa bệnh tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ (Khu đô thị Bắc Đại Lộ Lê Lợi – Đông Hương – Thanh Hóa) sẽ được áp dụng chính sách “thông tuyến số 3” khi đó người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi trên thẻ BHYT như khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế Sầm Sơn

HƯỞNG DỊCH VỤ Y TẾ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI THU CÚC VỚI ĐẦY ĐỦ QUYỀN LỢI BHYT

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ là đơn vị y tế dành được rất nhiều sự tin tưởng và yêu mến từ quý người bệnh. Theo đánh giá của Sở Y tế Hà Nội chấm điểm: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ thuộc TOP 3 bệnh viện tư nhân có điểm chất lượng cao nhất. Với 99.9% người bệnh hài lòng khi sử dụng dịch vụ tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ.

Không phân biệt chế độ phục vụ giữa người khám, chữa bệnh có thẻ bảo hiểm và người không có thẻ bảo hiểm y tế. Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ, bất kỳ ai khi đến khám và điều trị đều được đón tiếp tận tình, có thể chủ động đặt lịch hẹn trước để được khám đúng giờ, thủ tục thăm khám đơn giản, nhanh chóng và phục vụ chu đáo như người nhà.

 • Quy trình khám chữa bệnh cẩn thận, chuyên nghiệp
 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại
 • Phục vụ người bệnh chu đáo
 • Thủ tục nhanh gọn
 • Chi phí khám chữa bệnh hợp lý

CÁC TRƯỜNG HỢP MUỐN CHUYỂN THẺ BHYT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ

– Đăng ký thẻ bảo hiểm y tế qua doanh nghiệp nơi đang làm việc: liên hệ phòng nhân sự hoặc phòng y tế tại công ty để đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu thành CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ.

– Các đối tượng hưu trí, trẻ em, người có công với cách mạng, người mất sức lao động, người hưởng bảo trợ xã hội: đến cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xin đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu về CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ vào tháng đầu tiên của quý để xin đổi nơi KCB ban đầu.

– Thẻ tự nguyện: đăng ký mua tại phường (kèm theo hộ khẩu thường trú + chứng minh thư) và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ.

– Với những người bệnh đã có thẻ BHYT tại các bệnh viện, cơ sở y tế thuộc tuyến quận, huyện, xã, phường, y tế cơ quan ,vv thì không cần phải thay đổi nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu mà vẫn có thể áp dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ như khám đúng tuyến, theo chính sách Thông tuyến bảo hiểm y tế quy định.

Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH

“Tôi tham gia bảo hiểm y tế theo cơ quan, trước đây mỗi khi thanh toán, tôi rất ngại vì thủ tục phức tạp, mất thời gian. Nhưng khi đến khám tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ, tôi rất vui vì mọi thủ tục thanh toán ở CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ đều rất nhanh gọn, chuyên nghiệp, thanh toán đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo đúng người bệnh khác đều được phục vụ rất tận tình, chu đáo nên tôi cảm thấy rất hài lòng”.

Liên hệ

Quý Người bệnh cần thêm thông tin chi tiết về thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám và chữa bệnh tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA THANH HÀ, hay có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách Bảo hiểm y tế xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Thanks

Bệnh viện Thanh Hà chung tay ngăn chặn đại dịch, bảo vệ sức khỏe người dân:

 • Tổ chức sàng lọc, phân luồng người bệnh ngay khi người bệnh đến đăng ký khám bệnh. Không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm cho nhân viên y tế và các người bệnh khác. Theo đó, người bệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đi qua cửa kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Sau đó, tùy vào tình trạng sức khỏe và yếu tố dịch tễ, người bệnh sẽ được hướng dẫn đi theo các cổng riêng biệt.
 • Người đến bệnh viện lưu ý giữ khoảng cách an toàn với người bên cạnh.
 • Mỗi bệnh nhân đến khám, chỉ được tối đa 1 người nhà đi cùng vào bệnh viện.
 • Đối với bệnh nhân nằm viện và sản phụ đi sinh, chỉ được 1 người nhà ở lại. Người nhà phải đăng ký với bệnh viện. Bệnh viện đã có đủ đồ dùng dành cho mẹ và bé nên trong suốt thời gian ở Bệnh viện, người nhà hạn chế đi lại, giao tiếp với nhiều người trong bệnh viện và tuyệt đối không đi ra khỏi Bệnh viện.
 • Bệnh viện Thanh Hà đã có đội ngũ lễ tân, điều dưỡng tiếp đón và hướng dẫn, chăm sóc, phục vụ người bệnh chu đáo trong suốt quá trình khám chữa bệnh và nằm viện 24/24h. Vì vậy, người bệnh không cần lo lắng khi không có nhiều người nhà đi và ở cùng.
 • Ngoài người nhà theo quy định ở trên, để đảm bảo an toàn cho người bệnh, bệnh viện từ chối người đến thăm. Liên hệ tổng đài 0911.40.7774 để được tư vấn miễn phí các vấn đề sức khoẻ hỗ trợ mùa dịch và đăng ký khám trước 1 ngày để tránh đông, hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

topgoogle
topgoogle

Thợ làm nhôm kính giá rẻ uy tín chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh – 077.666.8676 – 0862.498.779 | Read more

Cảnh Snyder tư vấn SEO top google

Xin chào, tôi là Cảnh Snyder. Tôi muốn chia sẽ kiến thức SEO của mình đến tới tất cả các Read more

Gói khám – nam/nữ – tầm soát phát hiện sớm ung thư – cơ bản

Đáng lưu ý, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ở người trẻ ngày càng gia tăng, đặc biệt là các Read more

Gói khám – nam/nữ vip 1 – tầm soát phát hiện sớm ung thư – nâng cao – cs1

Gói tầm soát ung thư nâng cao bao gồm nhiều xét nghiệm, chẩn đoán cao cấp, giúp phát hiện ung Read more

Lưu ý: *Những thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiết và chính xác, vui lòng liên hệ 0911.40.7774 để được tư vấn cụ thể.

Lý do bạn nên chọn Bv Thanh Hà

Lưu ý: Bệnh viện hỗ trợ book phòng cho người bệnh ở tỉnh xa và
lấy máu xét nghiệm tại nhà, liên hệ: 0911.40.7774


  ĐĂNG KÝ


  ĐẶT HẸN KHÁM CHỮA BỆNH


  Tư vấn bác sĩ: 0911.40.7774

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *